SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos:

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo  ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje WWW.MAGICMIRRORS.LT (toliau – “e-parduotuvė”).

 2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su PARDAVĖJO taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai PARDAVĖJAS per 2 (dvi) darbo dienas, gauna IŠ PIRKĖJO  apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3. PIRKĖJO teisės:

3.1. PIRKĖJAS turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja:

4.1. PIRKĖJAS privalo apmokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. PIRKĖJAS, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės:

5.1. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs PIRKĖJUI.

5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja:

6.1. Sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes, PIRKĖJO nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti PIRKĖJO užsakytos prekės, įsipareigoja PIRKĖJUI pasiūlyti analogišką prekę, o PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba JO įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

7.3. PIRKĖJUI pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. PIRKĖJUI priėmus prekę ir pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8. Daiktų grąžinimas:

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote PIRKĖJAS. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima daikto grąžinimui.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate PIRKĖJAS, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl blogos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Prekių pagal išankstinį užsakymą pirkimo internetinėje parduotuvėje grąžinimo nuostatai: tinkamos kokybės prekių grąžinimui ir keitimui yra taikomos LR Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytos taisyklės. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte išvardintų kategorijų, tinkamos kokybės prekes, įskaitant, tačiau neapsiribojant, baldus, patalynės reikmenis ir šviestuvus. Pirkėjui nesutinkus atsiimti tinkamos kokybės prekių, sumokėtas avansas nebus grąžinamas.

9. Atsakomybė:

9.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. PIRKĖJAS atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi PIRKĖJO atpažinimo kodu, PIRKĖJAS atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas:

10.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčiame PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga:

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma PARDAVĖJO asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. PARDAVĖJAS neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) PIRKĖJO asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos:

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško PARDAVĖJO sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.