PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS


1. KOKYBIŠKOS PREKĖS KEIČIAMOS/GRĄŽINAMOS , NEKOKYBIŠKOS PREKĖS KEIČIAMOS/GRĄŽINAMOS VADOVAUJANTIS 2001 M. BIRŽELIO 11 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU NR. 697  PATVIRTINTOMIS MAŽMENINĖS PREKYBOS TAISYKLĖMIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIU KODEKSU IR KITAIS GALIUOJANČIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAIS. PINIGAI UŽ GRĄŽINTAS PREKES VISAIS ATVEJAIS PERVEDAMI TIK Į MOKĖTOJO BANKO SĄSKAITA.

2. NORĖDAMAS GRĄŽINTI KOKYBIŠKĄ PREKĘ(ES), PIRKĖJAS GALI TAI PADARYTI PER 14(KETURIOLIKA) DIENŲ NUO PREKIŲ PRISTATYMO PIRKĖJUI DIENOS, INFORMUODAMAS PARDAVĖJĄ KONTAKTŲ SKYRIUJE NURODYTOMIS SUSISIEKIMO PRIEMONĖMIS, NURODANT GRĄŽINAMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, UŽSAKYMO NUMERĮ IR GRĄŽINIMO PRIEŽASTIS.     

3. PIRKĖJUI GRĄŽINANT/KEIČIANT PREKES, BŪTINA LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

3.1. PREKĖ TURI BŪTI PIRKĖJO NESUGADINTA;
3.2. PREKĖ turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota;
3.3. PREKĖ TURI BUTI NENAUDOTA, NEPRARADUSI PREKINĖS IŠVAIZDOS;
3.4. GRĄŽINAMA PREKĖ TURI BUTI TOS PAČIOS KOMPLEKTACIJOS, KOKIOS PIRKĖJAS JĄ GAVO;
3.5. GRĄŽINANT PREKĘ (-ES) BŪTINA PATEIKTI JOS ĮSIGIJIMO PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ;   

3.6  PARDAVĖJAS TURI TEISĘ NEPRIIMTI PIRKĖJO GRĄŽINAMŲ PREKIŲ, JEI PIRKĖJAS NESILAIKO 3.3 PUNKTE NUSTATYTOS PREKIŲ GRĄŽINIMO TVARKOS;.

5. GRĄŽINANT GAUTĄ NE TĄ PREKĘ(-ES) IR/AR NEKOKYBIŠKĄ PREKĖ(-ES), PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA ATSIIMTI TOKIAS PREKES IR JAS PAKEISTI ANALOGIŠKOMIS TINKAMOMIS PREKĖMIS. JEIGU EL.PARDUOTUVĖ NETURI ANALOGIŠKU PREKIŲ, JĮ GRĄŽINA PIRKĖJUI UŽ PREKĘ(-ES) SUMOKĖTUS PINIGUS.

6. PARDAVĖJAS NE VĖLIAU KAIP PER 14 (KETURIOLIKA) DIENŲ NUO TOS DIENOS, KURIĄ JIS GAVO PIRKĖJO PRANEŠIMĄ APIE SUTARTIES ATSISAKYMĄ, TURI GRĄŽINTI PIRKĖJUI UŽ PIRKĖJO ATSISAKYTAS PREKES SUMOKĖTUS PINIGUS Į PIRKĖJO SĄSKAITĄ. PARDAVĖJAS GALI NEGRĄŽINTI JO SUMOKĖTŲ PINIGŲ TOL, KOL PREKĖS NEGRĄŽINTOS PARDAVĖJUI

7. GRĄŽINANT AR KEIČIANT PREKES, PIRKĖJUI NEGRĄŽINAMOS JO SUMOKĖTOS PARDAVĖJUI PREKIŲ PRISTATYMO IŠLAIDOS.

8. GRĄŽINANT AR KEIČIANT PREKES , PREKIŲ GRĄŽINIMO IŠLAIDOS TENKA PIRKĖJUI.

9. PARDAVĖJO IR PIRKĖJO ATSAKOMYBĖ

9.1. PIRKĖJAS YRA VISIŠKAI ATSAKINGAS UŽ PIRKĖJO PATEIKIAMŲ ASMENS DUOMENŲ TEISINGUMĄ. JEI PIRKĖJAS NEPATEIKIA TIKSLIŲ ASMENS DUOMENŲ PIRKIMO FORMOJE, PARDAVĖJAS NEATSAKO UŽ DĖL TO ATSIRADUSIUS PADARINIUS IR ĮGYJĄ TEISĘ REIKALAUTI IŠ PIRKĖJO PATIRTŲ TIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ

9.2. PIRKĖJAS ATSAKO UŽ VEIKSMUS ATLIKTUS NAUDOJANTIS www.magicmirrors.lt ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE.